budavári, rendezvények

 

budai vár

Hasznosítási pályázati felhívás

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. a Hivatalos Értesítő 2018. évi 53. számában pályázati felhívást tett közzé a  Budapest I. ker., 6459 hrsz., Színház utca 1–3. és 5–11. szám alatti épületegyüttesben található konyhák, étterem és kapcsolódó helyiségek hasznosítására. A pályázati felhívás szövege a VI. Hirdetmények pont alatt olvasható  http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2018/53.pdf  

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. a Hivatalos Értesítő 2018. évi 53. számában pályázati felhívást tett közzé a  „A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. kizárólagos tulajdonában lévő budapesti ingatlan,  a Budapest XII. 7051/0/A/3 hrsz. haszonbérlet” tárgyban. A pályázati felhívás szövege a VI. Hirdetmények pont alatt olvasható  http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2018/53.pdf  

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. a Hivatalos Értesítő 2018. évi 51. számában hasznosítási pályázati felhívást tett közzé a Citadella sétány területének kulturális, turisztikai hasznosítására. A pályázati felhívás szövege a VI. Hirdetmények pont alatt olvasható  http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2018/51.pdf

Nyílt közbeszerzési eljárás

A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. egyes munkakörökben rugalmasan változó munkaerőigényének kielégítésére „Munkaerő kölcsönzés” tárgyban nemzeti rezsim szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított. Az ajánlati felhívás a Közbeszerzési Értesítő 2015/123. számában jelent meg. Az ajánlati felhívást itt olvashatja.

Módosult a közbeszerzési eljárás felhívása

Megjelent a Közbeszerzési Értesítő 2015/118. számában az őrzés és takarítás szolgáltatás megrendelésére irányuló keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt eljárást megindító módosított ajánlati felhívás. A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. a vagyonkezelésében álló egyes területek őrzésére és takarítására keresi a legmegfelelőbb szolgáltatót. A módosított ajánlati felhívást itt olvashatja.

Nyílt eljárás a Várgondnokság a vagyonkezelésében álló egyes területek őrzésére és takarítására

Megjelent a Közbeszerzési Értesítő 2015/113. számában az őrzés és takarítás szolgáltatás megrendelésére irányuló keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt eljárást megindító felhívás. A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. a vagyonkezelésében álló egyes területek őrzésére és takarítására keresi a legmegfelelőbb szolgáltatót. Az ajánlati felhívást itt olvashatja.

Nyilvános közbeszerzési eljárás

A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást indított „Mobil bútor beszerzés a KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001 számú a ”Várkert Bazár fejlesztése” című projekt keretében” című projekt keretében” tárgyban A Közbeszerzési Értesítőben 3065/2015 iktatószámmal megjelent ajánlati felhívást itt olvashatja.

Nyilvános pályázati felhívás

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. a Hivatalos Értesítő 2015. évi 10. számában a Várkert Bazárban pénzváltó bérbeadására vonatkozó pályázati felhívást tett közzé. A pályázati felhívás szövege itt olvasható.

Nyilvános pályázati felhívás

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. a Hivatalos Értesítő 2015. évi 10. számában a Várkert Bazár déli bazársorán kialakítandó turisztikai információs helyiség bérbeadására vonatkozó pályázati felhívást tett közzé. A pályázati felhívás szövege itt olvasható.

Nyilvános pályázati felhívás

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. a Hivatalos Értesítő 2015. évi 9. számában a Várkert Bazár Öntőház udvari vendéglátóegységének bérbeadására vonatkozó pályázati felhívást tett közzé. A pályázati felhívás szövege itt olvasható.

Nyilvános pályázati felhívás

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. a Hivatalos Értesítő 2015. évi 6. számában a Várkert Bazárban vendéglátóegység (étterem és kávéház) bérbeadására vonatkozó pályázati felhívást tett közzé. A pályázati felhívás szövege itt olvasható.

HIRDETMÉNY a Budapest I. ker. 6452/2 hrsz.-ú ingatlan egy része bérleti szerződés útján történő hasznosítására kiírt egyfordulós nyilvános pályázat eredményéről.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a Várgondnokság Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kiíró) által meghirdetett pályázat lezárult. A Magyar Állam tulajdonában és a Kiíró vagyonkezelésében lévő Budapest I. ker 6452/2 hrsz.-ú számú, kivett építési terület megnevezésű ingatlanon felújított Várkert Bazár északi bazársor épületrésze 10+5 éves határozott idejű, bérleti szerződés alapján történő hasznosítására vonatkozó nyilvános pályázati kiírás eredményesnek minősült. A pályázat nyertese a CBA Vár Gourmet Kft.

Nyilvános pályázati felhívás

A Várgondnokság Nonprofit Kft. a Hivatalos Értesítő 2014. évi 33. számában a Várkert Bazárban vendéglátóegység (kávéház/cukrászda) bérbeadására vonatkozó pályázati felhívást tett közzé. A helyesbített pályázati felhívás szövege itt olvasható.
Tájékoztatás: Hivatkozva a 2014. évi 33. számú Hivatalos Értesítő 4375-4377. oldalán, „A Várgondnokság Nonprofit Kft. pályázati felhívása a Várkert Bazárban vendéglátóegység (kávéház/cukrászda) bérbeadására” – címmel megjelent pályázati felhívásra, a pályázat érvényességének feltételei részben a hirdetmény szövegétől eltérően a Pályázati Dokumentáció kiváltásának díja 6.000 Ft +áfa helyett helyesen 60.000 Ft+áfa összeg. A hirdetmény szövege egyéb tekintetben változatlan formában érvényes.
A helyreigazítás kiegészítő közleményként a Hivatalos Értesítő következő számában jelenik meg.

A Várgondnokság Nonprofit Kft. nemzeti nyilvános közbeszerzési pályázati felhívása

„A Várgondnokság Nonprofit Kft. nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást indított „Színpadrendszer beszerzése a KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001 számú a ”Várkert Bazár Fejlesztése” című projekt keretében” tárgyban A Közbeszerzési Értesítőben 11089/2014 iktatószámmal megjelent ajánlati felhívást itt olvashatja.

A Várgondnokság Nonprofit Kft. nyilvános pályázati felhívása

A Várgondnokság Nonprofit Kft. a Hivatalos Értesítő 2014. évi 27. számában pályázati felhívást tett közzé a Várkert Bazár területén elhelyezkedő északi bazársoron kialakítandó kereskedelmi egység bérbeadására. A pályázati felhívás itt olvasható.

A Várgondnokság Nonprofit Kft. 2014. évi közbeszerzési terve

A Várgondnokság Nonprofit Kft. 2014. évi közbeszerzési tervét itt olvahatja.

További módosítások a volt Honvéd Főparancsnokság épületének részleges rehabilitációját szolgáló kivitelezési szerződésekben.

Módosították a „volt Honvéd Főparancsnokság épületének részleges rehabilitációja” projekt építési munkáinak elvégzése tárgyában 2013. június 3-án aláírt szerződést és „a volt Honvéd Főparancsnokság épületének részleges rehabilitációja” projekt építési munkáinak elvégzésével kapcsolatos kiegészítő építési beruházások vállalkozási szerződés keretében” tárgyában 2013. október 25-án aláírt szerződést. A 2013. október 25-i szerződéskötést követően megkezdődött a kiegészítő építési beruházásokhoz kapcsolódó restaurátor terv elkészítése és egyeztetése a hatósággal. Ennek során számos előre nem látható körülmény vált ismerté, ezek alapján az eredetileg tervezett határidő nem vált tarthatóvá. Erre figyelemmel Felek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 132. §-ának megfelelően módosították a két szerződés szerinti teljesítési határidejét 2013. december 31-re. Majd a „volt Honvéd Főparancsnokság épületének részleges rehabilitációja” projekt építési munkáinak elvégzése tárgyában kötött szerződés határidejét 2013. december 30-án 2014. január 31-re. A „volt Honvéd Főparancsnokság épületének részleges rehabilitációja” projekt építési munkáinak elvégzése tárgyában kötött alap kivitelezői szerződés 2013. november 22-i módosítását teljes terjedelmében itt olvashatja, míg a 2013. december 30-i módosítást teljes terjedelmében itt olvashatja. A „volt Honvéd Főparancsnokság épületének részleges rehabilitációja projekt építési munkáinak elvégzésével kapcsolatos kiegészítő építési beruházások vállalkozási szerződés keretében” tárgyában kötött szerződés módosítást teljes terjedelmében itt olvashatja.

Módosították a „volt Honvéd Főparancsnokság épületének részleges rehabilitációja” projekt kivitelezésére kötött vállalkozói szerződést.

Módosították a „volt Honvéd Főparancsnokság épületének részleges rehabilitációja” projekt építési munkáinak elvégzése tárgyában 2013. június 3-án aláírt szerződést. A szerződéskötést követően a statikus, és a műemlékvédelmi hatóság az építési naplóban számos pótmunka elvégzését rendelte el, amelyet Megrendelő közbeszerzési eljárás keretében rendelt meg Vállalkozótól. A pótmunkák elvégzése nélkül a Szerződés nem teljesíthető. A pótmunkák teljesítésének határideje 2013. november 25. Erre figyelemmel Felek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 132. §-ának megfelelően módosították a Szerződés szerinti teljesítési határidőt. Az 1. sz szerződésmódosítást teljes terjedelmében itt olvashatja. A fenti indokok alapján lefolytatott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként megszületett, a kiegészítő építési beruházások megvalósítására irányuló kivitelezői szerződés, amelyet teljes terjedelmében itt olvashat.

Nyilvános pályázati felhívás

A Várgondnokság Nonprofit Kft. a Hivatalos Értesítő 2013. évi 30. számában a Budai Várban található volt HM épületben vendéglátóegység bérbeadására szóló pályázati felhívását tett közzé, amelyet itt olvashat. FIGYELEM! A Bérbeadásra vonatkozó fontosabb feltételek, a fizetés módjára vonatkozó előírások pont 5. francia bekezdése az alábbiak szerint módosul.

„A bérlemény megnyitása legkorábban 2013. október 31. lehet (az összes a bérlemény megnyitásához szükséges engedély rendelkezésre állása esetén), előtte a szerződés aláírását követően építési és kialakítási munkák folyhatnak előre egyeztetett módon.”

A pályázati felhívás egyéb pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Közbeszerzési eljárás eredményeként aláírásra került szerződés

A Közbeszerzési Értesítő 2013/36. számában megjelent Ajánlati Felhívással elindított közbeszerzési eljárás eredményeként a nyertes ajánlattevővel június 3-án aláírták a vállalkozási szerződést, amelyet itt olvashat.

A közbeszerzési eljárás során keletkezett előzetes vitarendezési kérelemre adott válaszokat (2 db) az alábbi linkeken érheti el.

A Várgondnokság közbeszerzési eljárást indított a volt Honvéd Főparancsnokság épületének részleges rehabilitációját célzó építési munkáinak elvégzésére

A Várgondnokság közbeszerzési eljárást indított a Dísz téren álló volt Honvéd Főparancsnokság épületének részleges rehabilitációját célzó építési munkáinak elvégzésére. A Közbeszerzési Értesítő 2013/36. számában megjelent Ajánlati Felhívást itt olvashatja.

Közbeszerzési tervek

2016. évi közbeszerzési terv

2015. évi közbeszerzési terv - 1. módosítás

2015. évi közbeszerzési terv

2014. évi módosított közbeszerzési terv

2014. évi közbeszerzési terv

2013. évi közbeszerzési terv

2012. évi közbeszerzési terv

2011. évi közbeszerzési terv

 

Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft.

Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. | 013 Budapest, Ybl Miklós tér 6., Telefon: 225-0554, 356-1773, 356-1991, Fax: 355-6364